Ogłoszenie

Ogłoszenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33668735
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
BARTOSZ MACEDOŃSKI KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJ. LUBLIN-WSCHÓD

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Bartosz Macedoński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.09.2017 r. o godz. 11.00 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z LOKALU MIESZKALNEGO NR 32 ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W ŚWIDNIKU, UL. TURYSTYCZNA 6 WRAZ Z UDZIAŁEM 3562/181300 CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU I INNYCH URZĄDZEŃ NIESŁUŻĄCYCH DO WYŁĄCZNEGO UŻYTKU WŁAŚCICIELI POSZCZEGÓLNYCH LOKALI ORAZ TAKIM SAMYM UDZIAŁEM W PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NR 1271/4 O POWIERZCHNI 459 M2 OBJĘTEJ KW LU1I/00093885/3, OBRĘB 1 - MIASTO ŚWIDNIK.
LOKAL MIESZKALNY O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 35,62 M2 POŁOŻONY NA IV PIĘTRZE W BUDYNKU O V KONDYGNACJACH NADZIEMNYCH. LOKAL SKŁADA SIĘ Z 2 POKOI, KORYTARZA, KUCHNI, ŁAZIENKI Z WC. DO LOKALU PRZYNALEŻY PIWNICA. LOKAL POSIADA BALKON
posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku nr LU1I/00153955/4.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 145 017,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 108 762,75 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź przelewem na konto kancelarii komornika.
Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
33668735
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne