Ogłoszenie

Ogłoszenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Augustowie

podlaskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33668868
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W AUGUSTOWIE

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Sławomir Przekop (tel. 87 643 74 11) ogłasza, że: dnia 14.09.2017 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie, mającego siedzibę przy ul. Młyńskiej 59 w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej :
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na terenie miasta Augustów składająca się z
działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi :
działka nr 1884 o pow. 0,2446 ha, obręb 0002, Miasto Augustów
działka nr 1800 o pow. l,0802 ha, obręb 0001, Miasto Augustów
działka 654/5 o pow. l,1262 ha, 0001, Miasto Augustów
działka 654/7 o pow. 0,9897 ha, obręb 0001, Miasto Augustów o łącznej powierzchni 3,4407 ha.
położonej:
16-300 Augustów, Augustów Miasto,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
prowadzi księgę wieczystą nr KW 31765 [NKW: SU1A/00031765/2].
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 837 369,00 zł, w tym poszczególne działki: działka nr 1884 - 256 708,00 zł, działka nr 1800 - 386 172,00 zł, działka 654/5 - 103 518,00 zł, działka 654/7 - 90 971,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi dla całej nieruchomości 558 246,00 zł w tym poszczególne działki: działka nr 1884 - 171 138,66 zł, działka nr 1800 - 257 448,00 zł, działka 654/5 - 69 012,00 zł, działka 654/7 - 60 647,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest dla całej nieruchomości 83 736,90 zł, w tym dla poszczególnych działek: działka nr 1884 - 25 670,80 zł, działka nr 1800 - 38 617,20 zł, działka 654/5 - 10 351,80 zł, działka 654/7 - 9 097,10 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Alior Bank SA Centrala 98 2490 0005 0000 4530 2973 2698 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Zastrzega się prawo, że licytacja może nie dojść do skutku bez podania przyczyn.
33668868
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne