Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33672185
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
08-110 Siedlce
Ulica
Biskupa Świrskiego 17
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIEDLCACH

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Siedlcach I Wydział Cywilny za sygn. I Ns 782/14 toczy się sprawa z wniosku Zenona Paprockiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Pliszki, obręb 12, gmina Paprotnia, składającej się z działki o nr 155/1 o pow. 2,4754 ha, 155/2 o pow. 0,0005 ha, nr 157 o pow. 0,6955, nr 158 o pow. 0,0150 ha, 165 o pow. 0,0439 ha, nr 166 o pow. 0,2231 ha, a także nieruchomości położonej w miejscowości Tarkówek, obręb 23, gm. Przesmyki, składającej się z działki o nr 28 o pow. 0,0321 ha, nr 30 o pow. 0,0888 ha, nr 31 o pow. 0,0584 ha, nieruchomości położonej w miejscowości Koryciany, obręb 6, gmina Paprotnia, stanowiącej działkę oznaczoną nr 159 o pow. 0,2488 ha, nieruchomości położonej w miejscowości Tarków, obręb 22, gmina Przesmyki, składającej się z działki o nr 49 o pow. 0,4914 ha i działki o nr 183/2 o pow. 0,5523 ha, które znajdują się w posiadaniu wnioskodawcy. Wzywa się wszystkich zainteresowanych do stawienia się w Sądzie i wykazania swoich praw do w/w nieruchomości w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie udowodnione.
33672185
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne