Ogłoszenie

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach zawiadamia na zasadzie art. 131 § 2 i 3 k.p.k., że postanowieniem z dnia
30 czerwca 2017 roku zawieszono...

łódzkie, Pabianice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
152857
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
31-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Prokuratura Rejonowa w Pabianicach zawiadamia na zasadzie art. 131 § 2 i 3 k.p.k., że postanowieniem z dnia 30 czerwca 2017 roku zawieszono na postawie art. 22 § 1 k.k. śledztwo
w sprawie PR Ds. 1280.2017 przeciwko Pawłowi O. podejrzanemu o czyny z art. 286 § 1 k.k
w zw. z art. 64 § 1 k.k. i inne polegające na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy zakupie kosmetyków za pośrednictwem portalu Allegro.pl od użytkownika posługującego się nazwą allegromartex oraz za pośrednictwem sklepu internetowego
pod adresem www.perfumeriamartex.pl oraz wyłudzaniu, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą „Martex" z siedzibą w Łodzi, towarów spożywczych i przemysłowych,
a także polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firm i osób prywatnych związanych z działalnością spółki z o.o. SILVA oferującej usługi noclegowe w hostelu znajdującym się w Warszawie oraz przeciwko Natalii P. podejrzanej o czyn z art. 18 § 3 k.k.
w zw. z art. 286 § 1 k.k polegającym na udzieleniu pomocnictwa dla Pawła O. w popełnianiu przestępstwa związanego z działalnością spółki SILVA - z uwagi na zaistnienie długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej kontynuowanie postępowania, wynikającej z braku możliwości ujęcia podejrzanego Pawła O. i wykonania z jego udziałem czynności procesowych.

Pouczenie:
Na postanowienie o zawieszeniu śledztwa służy zażalenie do Sądu Rejonowego w Pabianicach (art. 22 § 2 k.p.k. i art. 465 § 2 k.p.k.). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne
(art. 122 § 1 i 2 k.p.k., art. 460 k.p.k.).
Na zasadzie art. 131 § 3 k.p.k. odpis postanowienia o zawieszeniu śledztwa zostanie doręczony pokrzywdzonym, którzy w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwrócą.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne