Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
152858
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
31-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 378/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Piaseczno o zasiedzenie działki stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 30/1 z obrębu 26 położonej w Piasecznie, ul. Kościuszki o powierzchni 0,0348 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydział Cywilny i udowodnili prawa
do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostanie stwierdzone nabycie własności
przez zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne