Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

małopolskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
152861
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
31-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydziale Cywilnym informuje, iż w dniu 2 czerwca 2017 roku w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, pod sygnaturą akt I Ns 199/17/S
wydano postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 23.121,00 zł tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Tarnawie Dolnej oznaczonej jako działka nr 4600/26 o pow. 0,1106 ha, jednostka ewidencyjna Zembrzyce obręb Tarnawa Dolna,
o nieuregulowanym stanie prawnym, której prawo własności w 1/2 części z dniem 3 lutego 2017 roku przeszło na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod realizację inwestycji „budowa wielozadaniowego zbiornika wodnego Świnna Poręba", a to w związku z decyzją Starosty Suskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku, znak WG-II.6821.7.2015.
Uprawnionymi do odbioru depozytu są osoby, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości.
Referendarz wzywa wierzycieli do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne