Ogłoszenie

Ogłoszenie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Elgiszewie, gmina Ciechocin

kujawsko-pomorskie, Golub-dobrzyń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33675387
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kościelna 23

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie
z wniosku Stanisława Witkowskiego z udziałem Marzanny Gerc, Waldemara Buraka, Piotra Witkowskiego, Pawła Witkowskiego, Romana Witkowskiego, Sławomira Witkowskiego, Marcina Witkowskiego o zasiedzenie zabudowanej nieruchomości położonej w Elgiszewie, gm. Ciechocin, o pow. 00.13.66 ha, nr działki 451 i o pow. 00.46.00 ha, nr działki 221, numer jednostki rejestrowej G. 86, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosiły swoje prawa do ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu w Wydziale I Cywilnym, w którym toczy się postępowanie, gdyż w przeciwnym razie może być stwierdzone nabycie przedmiotowej nieruchomości przez zasiedzenie.
33675387
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne