Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Ostrowiec św.

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33676474
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 280/17 z wniosku Stanisławy Wojtas, z udziałem Tadeusza Wojtasa
i innych, o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości w postaci położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kopaniny działki gruntu o powierzchni 0,0613 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 26, nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów, przez współposiadaczy samoistnych - małżonków: Jana Wojtasa i Stanisławę Wojtas.
Sąd wzywa zainteresowanych powyższą nieruchomością, a w szczególności Karolinę Adamską, jej dzieci Tadeusza Adamskiego i Leokadię Labieniak oraz ewentualnie ich zstępnych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, to Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33676474
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne