Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Busko-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33677456
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-zdrój
Ulica
Kościuszki 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Wydział I Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt. I Ns 303/17 z wniosku Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na złożenie do depozytu sądowego. Postanowieniem Sądu z dnia 30 czerwca 2017 zezwolono Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 882,51 złotych /osiemset osiemdziesiąt dwa i 51/100/ należącej do zmarłej Julianny Bedla przebywającej w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w okresie od 29 lutego 2008 roku do 12 lutego 2010 roku oraz zastrzec warunki wydania wskazanej kwoty spadkobiercom zmarłej Julianny Bedla, którzy przedstawią orzeczenie sądowe stwierdzające nabycie spadku po zmarłej Juliannie Bedla bądź poświadczenie dziedziczenia po tejże osobie stosownie do udziałów w spadku tychże osób i wzywa się wszystkie uprawnione osoby do odbioru z Sądu opisanego powyżej depozytu
33677456
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne