Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Aleksandrowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: przebudowa drogi gminnej nr 160512c o długości 990,00mb w miejsciowości Wiktoryn, Józefowo, Brudnowo, Michalin i Waganiec

kujawsko-pomorskie, Aleksandrów kujawski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33677117
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego 8

SzczegółyOBWIESZCZENIE
STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 02 sierpnia 2017r.
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz 1257)

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Waganiec, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadań p.n.
Przebudowa drogi gminnej nr 160512c o długości 990,00mb w miejscowości Wiktoryn, Józefowo, Brudnowo, Michalin i Waganiec w granicach administracyjnych gminy Waganiec i nadania w/w pozwoleniu rygoru natychmiastowej wykonalności, obejmująca działki o numerach ewidencyjnych:
w miejscowości: obręb 15 Michalin
gmina : Waganiec
nr ewidencji gruntów : 91/2, 139, 89/1, 90
w miejscowości: obręb 5 Waganiec
gmina : Waganiec
nr ewidencji gruntów : 36/1, 51, 52, 58, 56
w miejscowości: obręb 6 Józefowo
gmina : Waganiec
nr ewidencji gruntów : 147, 148/6, 149/2,
w miejscowości: obręb 12 Brudnowo
gmina : Waganiec
nr ewidencji gruntów : 144, 138/3,
w miejscowości: obręb 9 Wiktoryn
gmina : Waganiec
nr ewidencji gruntów : 95, 77, 96/10, 92/1, 108/1
Wniosek obejmuje projekt podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym:
89/1 - Obręb 15 Michalin (działki powstałe po podziale 89/6, 89/7)
90 - Obręb 15 Michalin (działki powstałe po podziale 90/1, 90/2)
36/1 - Obręb 5 Waganiec (działki powstałe po podziale 36/3, 36/4)
56 - Obręb 5 Waganiec (działki powstałe po podziale 56/1, 56/2)
51 - Obręb 5 Waganiec (działki powstałe po podziale 51/1, 51/2)
52 - Obręb 5 Waganiec (działki powstałe po podziale 52/1, 52/2)
58 - Obręb 5 Waganiec (działki powstałe po podziale 58/1, 58/2)
138/3 - Obręb 12 Brudnowo (działki powstałe po podziale 138/7, 138/8)
147 - Obręb 6 Józefowo (działki powstałe po podziale 147/1, 147/2)
148/6 - Obręb 6 Józefowo (działki powstałe po podziale 148/7, 148/8)
92/1 - Obręb 9 Wiktory (działki powstałe po podziale 92/2, 92/3)
108/1 - Obręb 9 Wiktory (działki powstałe po podziale 108/2, 108/3), które w części będą przejęte na rzecz Gminy Waganiec zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
-2-
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, Wydział Architektury i Budownictwa, pokój Nr 225 w godzinach 800 do 1500 w dniach pracy Urzędu.
W tym samym miejscu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia istnieje możliwość składania uwag i wniosków (znak sprawy: AB.6744.1.2017).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj, Urzędu Gminy Waganiec oraz w miejscowości Wiktoryn, Józefowo, Brudnowo, Michalin i Waganiec
w. z. STAROSTY
WOJCIECH MARJAŃSKI
Wicestarosta Aleksandrowski
33677117
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne