Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Busko-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33677197
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-zdrój
Ulica
Kościuszki 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Wydział I Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt. I Ns 185/17 z wniosku Marzeny Baran o złożenie kwoty 0,10 złotych do depozytu sądowego. Postanowieniem Sądu z dnia 28 czerwca 2017 roku zezwolono Marzenie Baran na złożenie do depozytu sądowego - kwoty 0,10 złotych (zero i 10/100) stanowiącej pożyczkę zaciągniętą od Majera - Icka i Kudesy małżonków Gurgiel oraz obciążenie hipoteki księgi wieczystej o numerze KI1B/00001357/1 oraz zastrzec warunki wydania wskazanej kwoty spadkobiercom zmarłych Majera - Icka i Kudesy małżonków Gurgiel, którzy przedstawią orzeczenie sądowe stwierdzające nabycie spadku po Majerze - Icku Gurgiel i Kudesie Gurgiel bądź poświadczenie dziedziczenia po tychże osobach stosownie do udziałów w spadku tychże osób i wzywa się wszystkie uprawnione osoby do odbioru z Sądu opisanego powyżej depozytu.
33677197
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne