Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Busko-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33677211
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-zdrój
Ulica
Kościuszki 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Wydział I Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt. I Ns 309/17 z wniosku Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na złożenie do depozytu sądowego. Postanowieniem Sądu z dnia 30 czerwca 2017 zezwolono Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 377,13 złotych (trzysta siedemdziesiąt siedem i 13/100), należącej do zmarłej Stanisławy Wójcickiej, przebywającej w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w okresie od 3 kwietnia 2009 roku do 10 czerwca 2009 roku oraz zastrzec warunki wydania wskazanej kwoty spadkobiercom zmarłej Stanisławy Wójcickiej, którzy przedstawią orzeczenie sądowe stwierdzające nabycie spadku po zmarłej Stanisławie Wójcickiej bądź poświadczenie dziedziczenia po tejże osobie stosownie do udziałów w spadku tychże osób i wzywa się wszystkie uprawnione osoby do odbioru z Sądu opisanego powyżej depozytu.
33677211
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne