Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Busko-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33677231
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-zdrój
Ulica
Kościuszki 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Wydział I Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt. I Ns 305/17 z wniosku Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na złożenie do depozytu sądowego. Postanowieniem Sądu z dnia 30 czerwca 2017 zezwolono Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1381,80 złotych (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt jeden i 80/100) należącej do zmarłego Karola Karwasińskiego przebywającego w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w okresie od 19 stycznia 2012 roku do 13 marca 2013 roku oraz zastrzec warunki wydania wskazanej kwoty spadkobiercom zmarłego Karola Karwasińskiego, którzy przedstawią orzeczenie sądowe stwierdzające nabycie spadku po zmarłym Karolu Karwasińskim bądź poświadczenie dziedziczenia po tejże osobie stosownie do udziałów w spadku tychże osób i wzywa się wszystkie uprawnione osoby do odbioru z Sądu opisanego powyżej depozytu.
33677231
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne