Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Busko-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33677241
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-zdrój
Ulica
Kościuszki 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny w Busku-Zdroju pod sygnaturą akt I Ns. 250/16 z wniosku Heleny Palmąka z udziałem Henryka Palmąki, Jarosława Jana Lesiaka, Franciszka Pyrka, Skarbu Państwa - Starosta Buski, Władysławy Pyrek toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przez stwierdzenie, iż Helena Palmąka w drodze zasiedzenia nabyła własność nieruchomości położonej w Tuczępach o numerze ewidencyjnym 152 i 153 i łącznej powierzchni 24 ary.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w tym spadkobierców Franciszki i Bolesława małżonków Samiec, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do nieruchomości objętej wnioskiem o zasiedzenie, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości - jeżeli stosowne przesłanki zostaną ku temu wskazane.
33677241
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne