Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33677827
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44

Szczegóły



W Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się sprawa sygn. VIII Ns 1218/16 z wniosku Elżbiety Woś o zasiedzenie na rzecz Elżbiety Woś oraz małżonków Waldemara Kryczka i Danuty Kryczka z dniem 6.07.2012 r. własności nieruchomości położonej w Kielcach Obręb 0032, ul. Modlińska 14, nr ew. 381, pow. 0,0647 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, dla której nie ujawniono księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, w ewidencji gruntów jako władający wpisany jest Franciszek Kryczka, s. Stanisława, ur. 20.01.1930 r., zmarły 2.04.1997 r. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Kielcach i udowodnili swoje prawa do powyższej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w niniejszym postępowaniu.
33677827
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne