Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33677246
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Kielcach, sygn. VIII Ns 255/17 z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Kielce toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez przemilczenie na rzecz Skarbu Państwa z dniem 31.12.1955 r. nieruchomości położonej w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc, obręb: 0010, stanowiące działki ew. nr 401/4 o pow. 0,0780 ha, 235/5 o pow. 0,0055 ha, 402/4 o pow. 0,0044 ha, dla której prowadzona była dawna księga hipoteczna Hip. nr 320 i 798 Kielce, w której jako pierwotny właściciel ujawniony był Majer Sztunke, a następnie jego spadkobiercy: Gabriel Sztunke do 2/7 udziału, Moszek Sztunke, Łaja Sztunke, Fajgla Sztunke, Sura Jakubowicz, Rywka Jufa po 1/7 części. Hip. nr 320 została zamknięta w 1951 r., przekazana do Archiwum Państwowego w Kielcach. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ogłoszenia zgłosiły swoje prawa do opisanej nieruchomości, w tym następców prawnych ww. właścicieli, bowiem w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie własności przez przemilczenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33677246
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne