Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33678119
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Krośnie w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą I Ns 1081/15
toczy się postępowanie z wniosku Zuzanny Bąkowskiej z udziałem Józefa Mazurkiewicza
o stwierdzenie nabycia przez uwłaszczenie prawa własności nieruchomości położonej
w Ladzinie, gmina Rymanów, składającej się z działki nr 1961/2 o powierzchni 57 arów, powstałej z pozahipotecznej parceli gruntowej nr 498/26.
W związku z powyższym sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Józefa Mazurkiewicza i Julii Mazurkiewicz z domu Turek, aby
w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu
i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci
w postępowaniu o stwierdzenie nabycia prawa własności przez uwłaszczenie.
33678119
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne