Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Tarnobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33678137
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-400 Tarnobrzeg
Ulica
Sienkiewicza 27

SzczegółyReferendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu:
ogłasza, że w dniu 28 czerwca 2017 r. zezwolił Marii Treli oraz Witoldowi Markiewiczowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta zł) - po połowie - która to kwota stanowi równowartość 236,50 USD (dwieście trzydzieści sześć dolarów amerykańskich pięćdziesiąt centów) sumy hipoteki umownej łącznej zwykłej wpisanej
do księgi wieczystej TB1T/00062050/8 na rzecz Józefa Farbmana oraz Mendela Gärtnera. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym spadkobierców Józefa Farbmana oraz Mendela Gärtnera, o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tych osobach albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tych osobach według udziałów wynikających z treści tych dokumentów do odbioru depozytu.
33678137
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne