Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Tarnobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33678148
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-400 Tarnobrzeg
Ulica
Sienkiewicza 27

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 843/16 z wniosku Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Tarnobrzegu
z udziałem Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Tarnobrzeg, Gminy Tarnobrzeg - Prezydenta Miasta Tarnobrzega o zasiedzenie udziału 11/108 w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 2015/8 objętej księgą wieczystą TB1T/00013910/7.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, by w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu.
33678148
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne