Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33679386
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą I Ns 668/14 toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Rzeszowa o zasiedzenie nieruchomości oznaczonej jako działka:
- nr 884/1 obr. 220 o pow. 0,7238 ha, położona w Rzeszowie, gm. Rzeszów, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie, która nie ma urządzonej księgi wieczystej.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych wynikiem niniejszej sprawy, aby zgłosili swój udział w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.
33679386
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne