Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
CHŁODNI OLSZTYN sp. z o.o. w Olsztynie sprzeda

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
152965
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
CHŁODNI OLSZTYN
sp. z o.o. w Olsztynie
sprzeda

1. Nieruchomość w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 33 (KW nr OL1O/00015296/2), zabudowaną budynkami produkcyjno-magazynowymi (kompleks A) - za cenę nie niższą niż 1.500.000 zł.
W skład nieruchomości wchodzą:
- działka gruntu nr 2/9 o pow. 0,4845 ha, niezabudowana
- działka gruntu nr 2/10 o pow. 0,1879 ha, niezabudowana
- działka gruntu nr 2/15 o pow. 0,0939 ha, niezabudowana
- działka gruntu nr 2/16 o pow. 0,9131 ha, zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym
o pow. uż. 16.401,0 m2, budynkiem produkcyjnym o pow. uż. 347,5 m2, budynkiem produkcyjnym (byłej maszynowni) z rozdzielnią prądu o pow. uż. 1324,8 m2, budynkiem technicznym o pow. uż. 262,7 m2, budynkiem warsztatowym (byłej stolarni) o pow. uż. 93,5 m2, wiatą segmentową o pow. uż. 74,3 m2, wiatą magazynową o pow. uż. 349,3 m2
- udział 33/100 części w działce nr 2/8 o pow. 0,2205 m2, stanowiącej wewnętrzną drogę komunikacyjną
- ruchomości stanowiące przynależność do nieruchomości (19 pozycji)

2. Nieruchomość w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 33 (KW nr OL1O/00015296/2), zabudowaną budynkiem produkcyjno-magazynowym (kompleks B) - za cenę nie niższą niż 1.500.000 zł.
W skład nieruchomości wchodzą:
- działka gruntu nr 2/7 o pow. 0,0987 ha, niezabudowana
- działka gruntu nr 2/11 o pow. 0,2481 ha, niezabudowana
- działka gruntu nr 2/13 o pow. 0,0684 ha, niezabudowana
- działka gruntu nr 2/12 o pow. 0,5810 ha, zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym
o pow. uż. 2649,4 m2
- udział 13/100 części w działce nr 2/8 o pow. 0,2205 m2, stanowiącej wewnętrzną drogę komunikacyjną

3. Nieruchomość w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 33, zabudowaną budynkami produkcyjno-magazynowymi (kompleks C) - za cenę nie niższą niż 5.000.000 zł
W skład nieruchomości wchodzą:
- działka gruntu nr 2/17 o pow. 1,3935 ha, zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym
o pow. uż. 3272,0 m2, budynkiem produkcyjnym (byłej kartonowni) o pow. uż. 458,1 m2, budynkiem hali produkcyjnej o pow. uż. 1570,4 m2, budynkiem magazynowym (byłego magazynu opakowań) o pow. uż. 207,1 m2, budynkiem biurowo-technicznym o pow. uż. 591,7 m2, budynkiem portierni o pow. uż. 26,5 m2, budynkiem myjni samochodowej i stacji transformatorowej o łącznej pow. uż. 313,8 m2, stalową wiatą o pow. uż. 325,1 m2, budynkiem hydroforni o pow. uż. 168,5 m2, budynkiem gospodarczym z garażami o pow. uż. 448,3 m2, budynkiem magazynowym o pow. uż. 67,7 m2 i zbiornikiem na wodę o pojemności ok. 400 m3
- udział 34/100 części w działce nr 2/8 o pow. 0,2205 m2, stanowiącej wewnętrzną drogę komunikacyjną
- ruchomości stanowiące przynależności i wyposażenie nieruchomości

4. Ruchomości (73 pozycje) stanowiące wyposażenie i park maszynowy byłej chłodni - za cenę nie niższą niż ½ wartości oszacowania tj. 238.700 zł plus VAT (wartość netto wg oszacowania 477.400 zł) - w tym:
- samochody osobowe (Ford Fiesta szt. 2, Toyota Yaris szt. 1)
- wózki widłowe i podnośnikowe (Still szt. 4)
- sortownik laserowy Optyx kpl. 1
- szafy, zamrażarki, wagi, płuczki, obieraczki, myjki, przenośniki, pakowaczki , podajniki, etc.

5. Udziały w spółce NEGRESKO Hurtownia Lodów Mrożonek i Artykułów Spożywczych Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością (1000 udziałów o wartości nominalnej po 1000 zł/udział), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000086897
- za cenę nie niższą niż 1.000.000 zł (wartość wg oszacowania 4.038.700 zł)

Zgłoszenia przystąpienia do negocjacji należy składać w Kancelarii Notarialnej Marii Smólskiej
w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/3 - w terminie do dnia 29 września 2017r.
O terminie i regulaminie negocjacji oraz wysokości zabezpieczenia (kaucji zwrotnej) przystępujący zawiadomiony zostanie pisemnie.
Zgłoszenie powinno zawierać:
• wskazanie pozycji, której dotyczy zgłoszenie
• firmę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przystępującego
• kopię wypisu z właściwego rejestru, (jeżeli przystępującym jest podmiot podlegający wpisowi)

Sprzedażą koordynuje p. Daniel Turower tel. 505 107 454. Obiekt można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z koordynatorem sprzedaży. Szczegółowe informacje dostępne są
w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne