Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim I Wydział Cywilny

lubelskie, ----

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33684747
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
----
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RADZYNIU PODLASKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim w sprawie sygn. akt I.Ns 24/17 toczy się sprawa z wniosku Getin Noble Bank SA w Warszawie z udziałem Adama Cienkusza i EOS I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Cienkusz, zmarłej 25 marca 2009 roku w Białej Podlaskiej, mającej ostatnie miejsce pobytu w Radzyniu Podlaskim.
W związku z powyższym wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabicia spadku.
33684747
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne