Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonych w Wólce Tarłowskiej.

świętokrzyskie, Opatów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33684838
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-500 Opatów
Ulica
Pl. Obrońców Pokoju 16
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OPATOWIE WYDZIAL I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE SĄDOWE
Przed Sądem Rejonowym w Opatowie I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 239/17 toczy się postępowanie z wniosku Henryk Wrona o zasiedzenie nieruchomości położonych w Wólce Tarłowskiej, woj. świętokrzyskie składającej się z działek o nr ewid. 631, 1550, 433, 593, 719, 811, 1071, 1129, 1148, 1198, 1219, 1335, 1539, 1671 o łącznej powierzchni 4,6 stanowiącej grunty orne, zapisanej w ewidencji na rzecz Henryka Wrona jako posiadacza samoistnego.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia publikacji ogłoszenia w prasie, wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi o zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33684838
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne