Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Busko-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33685222
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-zdrój
Ulica
Kościuszki 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny w Busku-Zdroju pod sygnaturą akt I Ns. 113/17 z wniosku Sabiny Witkowskiej z udziałem Adama Witkowskiego, Jana Kala, Stanisława Kala, Marka Kala, Jana Gajka, Władysława Gajka, Tadeusza Gajka, Kazimierza Gajka, Grzegorza Gajka, Marcina Gajka, Tomasza Gajka, Marianny Czaji, Zofii Stachowicz, Barbary Chruścińskiej, Teresy Trojszczak, Aliny Nowak, Stanisławy Kozik, Katarzyny Kozyry, Doroty Białas, Magdaleny Białowąs, Wioletty Trott, Beaty Sypniewskiej, Magdaleny Kurpińskiej, Krystyny Piotrowskiej, Jadwigi Kurek, Marii Wilk toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Witkowskim synu Jakuba i Marianny zmarłym 9 grudnia 2016 roku w Przededworzu ostatnio tam zamieszkałym.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Władysława Witkowskiego, w tym spadkobierców Tadeusza Witkowskiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci.
33685222
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne