Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Busko-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33685231
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-zdrój
Ulica
Kościuszki 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny w Busku-Zdroju pod sygnaturą akt I Ns. 68/17 z wniosku Tadeusza Nurka z udziałem Daniela Nurka, Krzysztofa Pindora, Ryszarda Pawlickiego, Gminy Solec Zdrój, Skarbu Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik, Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, Jana Pałysa, Mariana Kolarza, Zbigniewa Żelaznego, Władysława Kamińskiego, Zbigniewa Powroźnika, Kazimierza Kuligowskiego, Mirosława Żerkowskiego, Marioli Staworzyńskiej, Franciszka Powroźnika, Mariusza Grzywy, Mirosława Rajczewskiego, Andrzeja Pałysa, Genowefy Grudzień, Ludwiki Książkiewicz, Patrycji Sowuli, Małgorzaty Dziubczyńskiej, Doroty Zych, Moniki Lamperskiej, Anny Kunat-Jambor, Grażyny Kamińskiej, Stanisławy Sadowskiej, Janiny Kunat, Moniki Pałys, Grażyny Kolarz, Pauliny Sobczak, Anny Sowińskiej toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przez stwierdzenie, iż Tadeusz Nurek syn Stanisława i Marianny stał się z dniem 29 lipca 2015 roku właścicielem nieruchomości położonej w Piasku Małym gmina Solec- Zdrój stanowiącej działki o numerach: 178 o pow. 0,45 ha, 179 o pow. 0,40 ha, 180 o pow. 0,43 ha, 181 o pow. 0,43 ha, 182 o pow. 0,40 ha, 183 o pow. 0,46 ha, 184 o pow. 0,38 ha, 185 o pow. 0,44 ha, 203 o pow. 0,57 ha. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w tym spadkobierców Mikołaja i Katarzyny Nurek, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do nieruchomości objętej wnioskiem o zasiedzenie, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości - jeżeli stosowne przesłanki zostaną ku temu wskazane.
33685231
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne