Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o zasiedzenie

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33685956
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 913/16 z wniosku Janiny Wojnarowskiej o zasiedzenie dotyczące własności nieruchomości o powierzchni 0,7940 ha, obejmującej działkę nr 395, zlokalizowaną w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Sienkiewicza 115. Nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej. Działka uwidoczniona jest na mapie sporządzonej dla celów zasiedzenia i w wypisie z rejestru gruntów nr GK-I.6621.1.681.2016, a jej posiadaczami samoistnymi byli Natalia Nicińska, Danuta Bogumiła Skoczylas, Eugeniusz Snopek, Irena Snopek, Zygmunt Snopek i Jan Snopek, jednakże stan prawny tej działki nie został uregulowany. Wzywa się wszystkich zainteresowanych - w tym w szczególności spadkobierców Kazimiery Osowskiej - aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się, własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33685956
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne