Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o nabycie prawa własności

świętokrzyskie, Busko-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33685969
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-zdrój
Ulica
Kościuszki 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny w Busku-Zdroju pod sygnaturą akt I Ns. 727/15 z udziałem Marcina Kuzona, Roberta Kuzona, Jarosława Kuzona, Krzysztofa Kuzona, Mirosława Bętkowskiego, Adriana Kuzona, Konrada Kuzona, Artura Kuzona, Gminy Nowy Korczyn, Grzegorza Szczęśniaka, Pawła Szczęśniaka, Tomasza Otręby, Haliny Bętkowskiej, Moniki Kuzon, Karoliny Bętkowskiej, Bronisławy Kuzon, Adolfy Kukuła, Jolanty Szczęśniak, Zofii Otręby, Dominiki Kuzon, Małgorzaty Negi, Dominiki Kuzon, Katarzyny Otręby z urzędu o zmianę stwierdzenia nabycia spadku (art. 679 k.p.c.) toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Stanisławie Kuzon, synu Józefa i Bronisławy, zmarłym 1 lipca 2013 roku w Parchocinie, gmina Nowy Korczyn.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, w tym spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci.
33685969
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne