Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Puławach I Wydział Cywilny

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33686445
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Puławach, pod sygnaturą akt I Ns 21/17 toczy się sprawa z wniosku Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Celejowie z udziałem Gminy Wąwolnica i Barbary Kubel o stwierdzenie, że spadek po Stanisławie Chrulu, zmarłym w dniu 1 czerwca 2008 roku w Celejowie i tam ostatnio stale zamieszkałym, na podstawie ustawy nabyła Gmina Wąwolnica. Wzywa się wszystkich spadkobierców Stanisława Chrula, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku po Stanisławie Chrulu, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33686445
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne