Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Płuawach I Wydział Cywilny

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33686448
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Puławach I Wydział Cywilny toczy się sprawa sygn. akt I Ns 1073/16 z wniosku Adeli Raczyńskiej z udziałem Gminy Kurów, Michała Kiliana, Patryka Kiliana, Doroty Raczyńskiej, Katarzyny Moniki Furtak i Małgorzaty Raczyńskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie - działek gruntu położonych w Obrębie Dęba Gminy Kurów oznaczonych w ewidencji gruntów nr 162 o powierzchni 0,39 ha, nr 190 o powierzchni 0,03 ha i 207 o powierzchni 0,19 ha jednostka rejestrowa G.9 Starostwa Powiatowego w Puławach. Wzywa się następców prawnych pierwotnej właścicielki ww. nieruchomości oraz wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa do nieruchomości. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie prawa własności ww. nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33686448
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne