Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o nabycie prawa własności

świętokrzyskie, Końskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33688012
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-200 Końskie
Ulica
Odrowąża 5

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Końskich toczy się postępowanie w sprawie I Ns 131/17 z wniosku Anny Zuchmańskiej o stwierdzenie nabycia przez posiadaczy samoistnych Jana i Helenę małżonków Zuchmańskich własności nieruchomości położonej w Sułkowie, gmina Fałków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, o powierzchni 3,1600 ha, oznaczonej jako działki nr 124/5, 141, 148, 183/1, 183/2, 184/1, 247.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności właścicieli działek
nr 181, 475, 602/1, w tym spadkobierców Janiny Szymczyk c. Jana, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci, a Sąd stwierdzi nabycie własności niniejszej nieruchomości, jeżeli zostanie udowodnione.
33688012
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne