Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33688560
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział XI Cywilny pod sygn. akt XI Ns 347/17 toczy się sprawa z wniosku Marii Hus, Konstantego Pępek, Zofii Pępek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości nr 258 o pow. 0,4265 ha, nr 697 o pow. 0,67 ha, nr 736 o pow. 0,75 ha położonych w Piątkowej, gmina Błażowa, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, objętych księgą wieczystą nr RZ2Z/00022948/0. Nieruchomości znajdują się w posiadaniu wnioskodawców.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do przedmiotowych nieruchomości, a w szczególności następców prawnych Emila Pyra s. Heleny i Aleksandra oraz Hieronimy Pyra c. Heleny i Aleksandra, aby w terminie 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosili się i wykazali swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
33688560
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne