Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert pisemnych na Badanie Sprawozdania Finansowego

wielkopolskie, Konin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33688453
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-510 Konin
Ulica
Poznańska

SzczegółyPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zleca publikację ogłoszenia w Gazecie Wyborczej o następującej treści:
OGŁOSZENIE
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na Badanie Sprawozdania Finansowego Spółki wraz ze sprawdzeniem poprawności naliczania podatku od osób prawnych za rok obrotowy 2017.
Oferta winna zawierać:
1. Informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych
2. Aktualny odpis z rejestru sądowego
3. Kserokopię polisy ubezpieczenia
4. Informację o przeprowadzonych badaniach (referencje)
5. Proponowaną cenę usługi i formę płatności
6. Proponowany wzór umowy.
Badanie winno być przeprowadzone do dnia 16.02.2018 r.
Pisemne oferty należy składać do dnia 20.09.2017 r.
Dodatkowych informacji udziela Główny Księgowy PWiK Sp. z o.o.
telefon: (63) 240-39-01.
Oferty prosimy składać na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Poznańska 49
62-510 Konin
33688453
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne