Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33689926
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Kielcach, Wydział VIII Cywilny toczy się za sygnaturą akt VIII Ns 215/17 sprawa z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Kielce o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa w trybie art. 34 ust.1 litera a dekretu z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej i Silnicznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 978/1, o powierzchni 0,0067 ha, której własność jest uregulowana w dziale drugim księgi hipotecznej HIP. 97- Kielce na rzecz Icka Majer syna Moszka Bomsztajn vel Baumsztajn, Jakóba Josek syna Moszka Bomsztajn vel Baumsztajn, Diny Perla córki Moszka Bomsztajn vel Baumsztajn, Chaji Rachla córki Moszka Bomsztajn vel Baumsztajn. Wzywa się aby osoby mające interes prawny, w szczególności tytuł własności do wskazanej nieruchomości, zgłosiły się do Sądu Rejonowego w Kielcach i udowodniły swe prawo własności w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności jeżeli zostanie udowodnione.
33689926
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne