Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " Rozbudowa drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego "

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33690317
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Towarowa 4-6

Szczegóły..................................................................................................................
OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 01 września 2017 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.2017, poz. 1257)
zawiadamiam
że na wniosek Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego", obejmującej działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki lub ich części przeznaczone pod inwestycję drogową)
Obręb nr 0002 Cierpice, gm. Wielka Nieszawka:
2047/12, 2074/11, 144/25, 144/8, 144/10, 144/6, 2074/10, 2091/5, 141/11, 140/8, 140/2, 2074/13 (2074/15, 2074/16), 2074/14 (2074/17, 2074/18), 2091/6 (2091/7, 2091/8),
Informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 10 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Informacji udziela Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6; tel. 66 28 941).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
.................................................................................................................
33690317
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne