Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białymstoku II Wydział Cywilny

podlaskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33690501
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym w sprawie II Ns 1297/17 Sąd zezwolił Krystynie Szymula na złożenie do depozytu sądowego kwoty 19 192,24 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 24/100) zasądzonej od niej na rzecz Elżbiety Berrah (poprzednio Bernackiej) tytułem trzeciej raty spłaty w pkt. VI podpkt. 3. prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 18.09.2015 r. w sprawie o sygn. akt II Ns 250/14, z zastrzeżeniem, że świadczenie złożone do depozytu sądowego może być wydane Elżbiecie Berrah (poprzednio Bernackiej) na jej wniosek lub jej spadkobiercom, o ile się zgłoszą i wykażą swoje uprawnienia.
O złożeniu ww. kwoty do depozytu sądowego Sąd orzekł zgodnie z treścią art. 6931 kpc.
Sąd wzywa uprawnionych do odbioru depozytu.
33690501
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne