Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33690563
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Henryka 23

SzczegółySygn. akt I Ns 999/16
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie - I Wydział Cywilny toczy się pod sygnaturą akt I Ns 999/16 sprawa z wniosku Celiny Król o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Trzebini, powiat chrzanowski, województwo małopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 1258/1, 2352, 1258/3 o łącznej powierzchni 0,1299 ha objętych księgą wieczystą nr KR1C/00026262/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, położonej przy ul. Kwiatowej 37 a obręb 0014, Trzebionka, w której prawo własności wpisane jest m.in. na rzecz Zofii Heleny Nadhera, córki Adolfa i Julii (udział 4/64) oraz Mariana Nadhera, syna Franciszka i Antoniny (udział 2/64).
Do udziału w sprawie Sąd wzywa zainteresowanych, w tym spadkobierców lub dalszych spadkobierców wymienionych osób, tj, Zofii Nadhera i Mariana Nadhera.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i wykazali prawo własności do wymienionej nieruchomości i wskazali adres zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33690563
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne