Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017, 20018, 2019

lubuskie, Kostrzyn nad odrą

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33691121
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kopernika

SzczegółyRada Nadzorcza
Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o.
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
zaprasza:
do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017, 2018, 2019
Oferty należy przesłać na adres Spółki w terminie do dnia: 25.09.2017r.
W ofercie należy podać cenę netto za usługę za każdy rok odrębnie. Szczegółowych informacji udziela Główna Księgowa, tel. (95) 727 96 09.
Do oferty należy dołączyć wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz inne dokumenty formalno-prawne.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub ich odrzucenia bez podania przyczyny.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze specyfikacją, która zostanie udostępniona od dnia 11.09.2017r. na stronie internetowej www.mzk.kostrzyn.ploraz w siedzibie MZK Sp. z o.o., pok. nr 15.
33691121
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne