Ogłoszenie

Komunikat

mazowieckie, Solec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33691213
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
27-320 Solec
Ulica
Rynek 1

SzczegółyINFORMACJA O SPORZĄDZENIU WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W 2017 R.
Wójt Gminy Solec nad Wisłą działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat.
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą na okres 21 dni począwszy od dnia 5 września 2017 r.
Lokal użytkowy - magazynowy zlokalizowany jest przy ulicy Aleja Kazimierza Wielkiego 10, 27-320 Solec nad Wisłą na działce nr 290/2.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 380 m2. Lokal składa się z 1 pomieszczenia, posiada instalacje elektroenergetyczną (opłata poza czynszem).
Lokal przeznaczony jest do wynajęcia na działalność handlowo-usługową od dnia, w którym nastąpi podpisanie umowy na okres 3 lat.
Czynsz ustala się na podstawie Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 10 sierpnia 2017r.
Czynsz płatny jest miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca.
Najemca będzie ponosił wszelkie inne opłaty wynikające z tytułu najmu lokalu i prowadzenia działalności.
Wójt
/-/ Marek Szymczyk
33691213
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne