Ogłoszenie

Dyrektor miejskiej instytucji kultury: Muzeum Sopotu

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33691298
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
Kościuszki 25/27
Osoba kontaktowa
Gmina Miasta Sopotu

SzczegółyPrezydent Miasta Sopotu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora miejskiej instytucji kultury: Muzeum Sopotu.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, wymaganych kryteriów oraz dokumentów można znaleźć na stronie www.bip.sopot.plw zakładce Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych.
Wniosek wraz załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KONKURS - Muzeum Sopotu. NIE OTWIERAĆ" na adres: Urząd Miasta Sopotu, Wydział Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot lub złożyć w Kancelarii Ogólnej - pok. nr 16 (adres jak wyżej) w terminie do 31 października 2017 (decyduje data wpływu).
33691298
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne