Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w obrębie wsi Długie, gmina Izbica Kujawska

kujawsko-pomorskie, Radziejów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33691180
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Radziejowie - I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Bożeny Januszkiewicz, Aleksandry Szatkowskiej, Mirosława Andrzeja Koralewskiego, Elżbiety Skoczylas i Marioli Jędrzejewskiej, oznaczone sygn. akt I Ns 249/16 o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości w postaci działki rolnej o numerze 91, o powierzchni 1,68 ha, położonej w obrębie wsi Długie, gmina Izbica Kujawska, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Radziejowie - IV Wydziale Ksiąg Wieczystych nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru złożonych dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w niej i wykazali swe prawa do ww. nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi ich zasiedzenie na rzecz wnioskodawców, o ile zostanie ono udowodnione.
33691180
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne