Ogłoszenie

komunikat

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33691393
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-120 Kraków
Ulica
Mickiewicza 21

SzczegółyUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21
W DRODZE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
który odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. o godz. 10:00 w Krakowie przy ul. Czystej 21 pokój 210, sprzeda prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Łupaszki, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00560584/5, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 270/2 o powierzchni 2,9533 ha obręb 49 Krowodrza.
Cena wywoławcza wynosi 13.000.404,00 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta cztery zł). Cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie pod adresem http://asgn.ur.krakow.pl/Przetargi.html.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Dział Gospodarki Nieruchomościami, Kraków, ul. Czysta 21 pokój nr 22 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub pod nr telefonu (0-12) 662 43 01.
33691393
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne