Ogłoszenie

Ogłoszenie o złożenie do depozytu sądowego kwoty 292 zł stanowiącej odszkodowanie z tytułu przejścia na rzecz Gminy Golub-Dobrzyń prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Podzamek Golubski gmina Golub-Dobrzyń

kujawsko-pomorskie, Golub-dobrzyń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33691257
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kościelna 23

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie
z wniosku Gminy Golub-Dobrzyń o złożenie do depozytu sądowego kwoty 292,00 zł stanowiącej odszkodowanie z tytułu przejścia na rzecz Gminy Golub-Dobrzyń prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Podzamek Golubski, gmina Golub-
Dobrzyń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 199/1 o powierzchni 0,0011 ha, dla której nie była prowadzona księga wieczysta, na podstawie decyzji Starosty Golubsko-
Dobrzyńskiego z dnia 30 maja 2017 roku, wydanej w sprawie GN.6833.41.016.EP, z
zastrzeżeniem, że kwota powyższa może być wypłacona na żądanie osób, które wykażą, iż na dzień wydania decyzji posiadały tytuł prawny do wyżej opisanej nieruchomości w ciągu
3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.
33691257
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne