Ogłoszenie

Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej połozonej w Szamotułach przy ul. Kościelnej 15

wielkopolskie, Szamotuły

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33691207
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-500 Szamotuły
Ulica
Aleja 1 Maja

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Szamotułach, Wydział I Cywilny zawiadamia, że z wniosku Bohdana Lurki (Bohdan Lurka) pod sygn. akt I Ns 412/17/7 toczy się w tutejszym Sądzie postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w Szamotułach przy ul. Kościelnej 15, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 2729, o powierzchni 284 m2, dla której prowadzona była przez Sąd Rejonowy w Szamotułach zamknięta księga wieczysta: KW nr Szamotuły tom XII k. 234, a której właścicielem według treści ww. księgi był Górnik Marcin Lurka (ur. 21.08.1945 r. w Szamotułach).
W związku z powyższym, Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy
od opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu Rejonowego w Szamotułach
i wykazały przysługujące im prawa do opisanej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono wykazane.
33691207
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne