Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Wołomin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33691732
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Wołominie, Wydziale Cywilnym, w sprawie I Ns 39/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Radzymin o stwierdzenie, iż Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie nieruchomość, położoną w Radzyminie przy ulicy Traugutta, stanowiącej działki o nr ewidencyjnym 6/1, obręb 04-02, o powierzchni 0,0700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi zbioru dokumentów, ani księgi wieczystej. Sąd wzywa wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców, a także wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swojego udziału w niniejszej sprawie i wykazania własności, w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, bez ich udziału o ile zostanie ono udowodnione.
33691732
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne