Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33692204
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego 7

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach I Wydział Cywilny ogłasza, że na wniosek Tomasza Kania i Marcina Kania zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 258/17 o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Harbutowice i oznaczonych jako:
- pgr 5839, części pgr 4435/2, obj. lwh 444 i współtworzących działkę 1843/5, a własność wpisana jest na rzecz: Małgorzaty z Pieronkiewiczów Golonkowej, Jana Knapka, Karola Koisa, Anny z Chodników Koisowej;
- pgr 4432/6 i pb. 363 pbj. AWZ nr 481/76 wydanego przez Naczelnika Miasta i Gminy Sułkowice dnia 15 maja 1976 roku i współtworzących działkę 1843/5, a własność wpisana jest na rzecz: Marii Koźbiał z domu Migas córki Stanisława i Wiktorii;
- części pgr 4432/4, części pgr 4432/9, pgr 4434/2 obj. AWZ 481/76 wydanego przez Naczelnika Miasta i Gminy Sułkowice dnia 15 maja 1976 roku i współtworzących działkę 1843/8, a własność wpisana jest na rzecz: Marii Koźbiał z domu Migas córki Stanisława i Wiktorii;
- działki 843/1, obj. księgę wieczystą KW nr KR1Y/00049313/3, a własność wpisana jest na rzecz: Krystyny Chmielik córki Jana i Heleny.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności osoby ujawnione w Lwh 1496 lub następców prawnych tych osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33692204
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne