Ogłoszenie

Ogłoszenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33692069
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM LUBLIN-WSCHÓD

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy S.R. Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Marcin Ciesielczuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
4 października 2017 r. o godz. 11.00 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 18 odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości w postaci:
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, grunt rolny użytkowany rolniczo, dz. nr 60 o pow. 0,51 ha, położona: Piotrkówek, gm. Krzczonów (obręb 18 Piotrkówek), dojazd drogą asfaltową, brak aktualnego PZP; klasy gruntów: RII-0,19 ha, RIIIa-0,04 ha, RIIIb-0,28 ha;
Suma oszacowania: 21.334,00 zł Cena wywołania: 16.000,50 zł Rękojmia: 2.133,40 zł
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, grunt rolny użytkowany rolniczo i częściowo las, dz. nr 352/2 o pow. 0,54 ha, położona: Piotrkówek gm. Krzczonów (obręb 18 Piotrkówek), brak formalnego dojazdu, brak aktualnego PZP; klasy gruntów: RIIIa-0,07 ha, RIIIb-0,24 ha, LsIV-0,23 ha;
Suma oszacowania: 23.838,00 zł Cena wywołania: 17.878,50 zł Rękojmia: 2.383,80 zł
3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, grunt rolny użytkowany rolniczo, dz. nr 61/1 o pow. 0,80 ha, położona: Boży Dar gm. Krzczonów (obręb 2 Boży Dar), dojazd drogą gruntową, brak aktualnego PZP; klasy gruntów: RIIIb-0,38 ha, RIVa-0,42 ha;
Suma oszacowania: 28.493,00 zł Cena wywołania: 21.369,75 zł Rękojmia: 2.849,30 zł
Sprzedaż podlega ograniczeniom wskazanym w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2016.2052.t.j. ze zm.). Dla powyższych nieruchomości w V Wydziale Ksiąg Wieczystych S.R. Lublin-Wschód prowadzona jest jedna księga o nr. LU1I/00073563/4. Ceny wywoławcze w niniejszej licytacji wynoszą trzy czwarte wartości oszacowania.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające prawo do nabycia nieruchomości rolnej oraz rękojmie w wyżej wskazanych wysokościach osobno do każdej z nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem na konto Komornika w banku BGŻ O. Lublin nr: 31 20300045 11100000 01718290 z podaniem danych wpłacającego oraz sygnatury sprawy KMP 20/16 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, pod rygorem odmowy dopuszczenia do przetargu.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Lublinie przy ul. Krańcowej 113/12 (tel. 81 751-33-33)
33692069
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne