Ogłoszenie

Komunikat

świętokrzyskie, Końskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33692301
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-200 Końskie
Ulica
Odrowąża 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Końskich Wydział I Cywilny informuje, że postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2017 r. wydanym w sprawie I Ns 521/17 zezwolił Gminie Końskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.186,00 (siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) złotych z tytułem wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w rejestrze gruntów obręb 32 Pomyków, gm. Końskie jako działka o numerze 165/1 o pow. 0,0095 ha przejętą przez Gminę Końskie na skutek decyzji Starosty Koneckiego BP.6740.210.8.2011.JJ z dnia 18 czerwca 2012 roku zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa dróg (ulic): Glinianej, Gruntowej, Odludnej, Wąskiej, Granicznej, Nadstawnej, Piaskowej, Żwirowej w Końskich wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym", z zaznaczeniem, że depozyt jak wyżej może być wydany spadkobiercom Michaliny Szymańskiej córce Józefa i Marianny.
Sąd wzywa wierzycieli od odbioru depozytu, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
33692301
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne