Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białymstoku II Wydział Cywilny

podlaskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33692379
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym w sprawie z wniosku Stowarzyszenia "Aktywnie Przeciw Depresji" w Białymstoku o zezwolenie na złożenie do depozytu kwoty 20 411.42 zł dnia 8 sierpnia 2017 roku zapadło postanowienie następującej treści: postanawia:
zezwolić Stowarzyszeniu "Aktywnie Przeciw Depresji" w Białymstoku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20 411,42 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta jedenaście złotych czterdzieści dwa grosze) tytułem zwrotu przedmiotu przechowania z zastrzeżeniem, że powyższa kwota zostanie w całości wypłacona spadkobiercom Marii Karpowicz po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego prawa do spadku.
Wzywa się wierzycieli, by w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia odebrali depozyt.
33692379
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne