Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Aleksandrowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: " Przebudowa drogi gminnej nr 160512c o długości 990,00mb w miejscowości Wiktoryn, Józefowo, Brudnowo, Michalin i Waganiec "

kujawsko-pomorskie, Aleksandrów kujawski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33692227
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego 8

SzczegółyOBWIESZCZENIE
STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2017r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1496)
zawiadamiam, że
na wniosek Gminy Waganiec, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec z dnia 23.06.2017r. z uzupełnieniem z dnia 21.07.2017r. została wydana w dniu 23.08.2017r. decyzja Starosty Aleksandrowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1/2017, znak sprawy: AB.6744.1.2017 dla inwestycji p.n.:
"Przebudowa drogi gminnej nr 160512c o długości 990,00mb w miejscowości Wiktoryn, Józefowo, Brudnowo, Michalin i Waganiec w granicach administracyjnych gminy Waganiec wraz z nadaniem w/w pozwoleniu rygoru natychmiastowej wykonalności (kategoria XXV)
w miejscowości: obręb 15 Michalin
gmina : Waganiec
nr ewidencji gruntów : 91/2, 139, 89/1, 90
w miejscowości: obręb 5 Waganiec
gmina : Waganiec
nr ewidencji gruntów : 36/1, 51, 52, 58, 56
w miejscowości: obręb 6 Józefowo
gmina : Waganiec
nr ewidencji gruntów : 147, 148/6, 149/2,
w miejscowości: obręb 12 Brudnowo
gmina : Waganiec
nr ewidencji gruntów : 144, 138/3,
w miejscowości: obręb 9 Wiktoryn
gmina : Waganiec
nr ewidencji gruntów : 95, 77, 96/10, 92/1, 108/1
Informuję, że z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim (ul. Słowackiego 8, II piętro, pokój 225) w godzinach od 800 do 1500 w dniach pracy Urzędu (znak sprawy AB.6744.1.2017).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Waganiec oraz w miejscowości Wiktoryn, Józefowo, Brudnowo, Michalin i Waganiec
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
STAROSTA ALEKSANDROWSKI
DARIUSZ WOCHNA
33692227
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne