Ogłoszenie

Komunikat

świętokrzyskie, Busko-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33692595
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-zdrój
Ulica
Kościuszki 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny w Busku-Zdroju pod sygnaturą akt I Ns 410/17 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Kumor z udziałem gminy Busko-Zdrój i innych o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości rolnej położonej w Broninie gmina Busko-Zdrój oznaczonej aktualnie w ewidencji gruntów jako działka: nr 49/2 o pow. 0,3880 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w tym właścicieli nieruchomości, posiadaczy ich następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w sądzie i udowodnili swoje prawa do wskazanych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33692595
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne